Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông 1992 (8 tập) MP3 Mới

Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương

  • Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không
  • Địa điểm: Học Viện Deanza tiểu bang California Mỹ Quốc
  • Địa điểm:  (Tháng 10-1992)
  • Pháp Sư Minh Nhẫn chuyển ngữ. Tập 3 đến tập 8 do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ.

MP3:

001 002 003 004 005 006 007 008

Youtube:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *