Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký 1998 (51 tập) MP3 – Hòa Thượng Tịnh Không Giảng

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký

  • Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không
  • Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba (Singapore)
  • Thời gian: 28/5/1998

File tải – download PDF & Word :
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký – HT Tịnh Không  Quyển [thượng] – [hạ]

 

Mp3

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051

 

Youtube:

2 thoughts on “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký 1998 (51 tập) MP3 – Hòa Thượng Tịnh Không Giảng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *