Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt – HT Tịnh Không

Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt

  • Dẫn chương trình: Thầy Trần Đại Huệ
  • Khách mời: Lão Hòa Thượng Tịnh Không
  • Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.

Trọn bộ 3 tập:

  • Tập 1 / 3 – Ân Sư Ngàn Năm Khó Gặp
  • Tập 2 / 3 – Mặt Thứ Nhất Không Thể Nghĩ Bàn
  • Tập 3 / 3 – Bất Lộ Thanh Sắc Độ Bệnh Nhân

Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt MP3

tập 01 tập 02 tập 03

Youtube:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *