Giảng Bát Nhã Tâm Kinh (7 tập) – HT Tịnh Không

Giảng Bát Nhã Tâm Kinh

  • Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không
  • Địa điểm: Thánh Hà Tây
  • Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Viên Đạt cư sĩ
  • Biên tập: Phật tử Diệu Hiền

Youtube

Giảng Bát Nhã Tâm Kinh MP3

01 02 03 04 05 06 07

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *