Khai Thị – Thuyết Giảng Cho Phật Tử Dự Phật Thất Trong Niệm Phật Ðường

Tác Giả: HT Tịnh Không
Download .doc: hoa-thuong-tinh-khong-khai-thi-niem-phat-duong.doc
Download .pdf: hoa-thuong-tinh-khong-khai-thi-niem-phat-duong.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *