Học Vi Nhân Sư, Hành Vi Thế Phạm Hòa Thượng Tịnh Không

Học Vi Nhân Sư, Hành Vi Thế Phạm

Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không

Những bài khai thị buổi sáng của Hòa thượng Tịnh Không Chuyển ngữ theo bản in của Vân Lâm Tịnh Tông Học Hội, tháng 9-2003

Download .doc: Hoc-Vi-Nhan-Su-Hanh-Vi-The-Pham-HT-Tinh-Khong.doc
Download .pdf: Hoc-Vi-Nhan-Su-Hanh-Vi-The-Pham-HT-Tinh-Khong.pdf

Học Vi Nhân Sư, Hành Vi Thế Phạm MP3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18

Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *