Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa 1995 (14 tập) – HT Tịnh Không

Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa

  • Chủ giảng: Hòa thượng Tịnh Không
  • Giảng tại Chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng, Đài Loan
  • Thời gian: tháng 1 năm 1995
  • Tỳ Kheo Minh Nhẫn Chuyễn Ngữ

Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa MP3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14

Youtube:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *