Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Giảng Giải 21-4-2000 (80 tập) – HT Tịnh Không

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Giảng Giải

  • Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng
  • Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore
  • Thời gian: 21/4/2000
  • Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ
  • Người đọc: Hạnh Quang

Giảng Giải Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo pdf


QUYỂN 1 – QUYỂN 2

Giảng Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo MP3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *