Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa 1994 (19 tập) – Giảng lần thứ 3 – HT Tịnh Không

Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa

Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 3. (Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Huyền Nghĩa)
Giảng lần thứ 3

  • Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không
  • Địa điểm: Giảng tại Thư Viện Phật Giáo Hoa Tạng , Đài Bắc
  • Thời gian: Tháng 10 Năm 1994
  • Chuyển Ngữ: Pháp Sư Minh Nhẫn

 

Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa MP3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19

Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *