Nhân loại làm thế nào để đối mặt với thiên tai MP3 – HT Tịnh Không

Nhân Loại Làm Thế Nào Để Đối Mặt Với Thiên Tai

Phỏng vấn: HT Tịnh Không

Thơi gian: 2014

Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.

Gồm 3 phần

  • Phần 1: Nhân Loại Làm Thế Nào Để Đối Mặt Với Thiên Tai
  • Phần 2: Nguồn Gốc Tai Nạn Của Người Thế Gian
  • Phần 3: Thế Giới Loài Người Sẽ Đi Về Đâu

MP3

01 Nhân Loại Làm Thế Nào Để Đối Mặt Với Thiên Tai 02 Nguồn Gốc Tai Nạn Của Người Thế Gian 03 Thế Giới Loài Người Sẽ Đi Về Đâu


Youtube:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *