Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật Lão Pháp Sư Tịnh Không

Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật

  • Trích lục từ giảng ký của Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không
  • Tác Giả: HT Tịnh Không
  • Minh Trí và Mẫn Đạt chuyển ngữ
  • Như Hòa nhuận văn

Download pdf: nhin-thau-la-tri-hue-chan-that-105×150.pdf

Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật MP3

1 tập

Youtube

2 thoughts on “Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật Lão Pháp Sư Tịnh Không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *