Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa 1993 – HT Tịnh Không

Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Huyện Chương Hóa Đài Loan

Thời gian: 12-1993

Youtube

Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa MP3

01 02 03

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *