Phổ Hiền Hạnh Nguyện Yếu Sớ Tinh Hoa 1993 – HT Tịnh Không

Phổ Hiền Hạnh Nguyện Yếu Sớ Tinh Hoa

  • Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
  • Địa điểm: Nguyên Anh Tự Cao Hùng Đài Loan
  • Thời gian: Tháng 12 Năm 1993
  • Cư Sĩ Thanh Trí Chuyển Ngữ

Youtube:

Phổ Hiền Hạnh Nguyện Yếu Sớ Tinh Hoa MP3

01 02 03 04 05 06

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *