Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa 1990 (28 tập) – HT Tịnh Không

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa

Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không

Thời gian: Khởi giảng từ ngày 01 tháng 12 năm 1990

Địa điểm: Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan

Chuyển ngữ:Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Giảo duyệt: Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang

Download – File tải – download PDF & Word – Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa – HT Tịnh Không  

 

Mp3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

Youtube:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *