Trích Đoạn Khai Thị Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa MP3 (1400 đoạn) – HT Tịnh Không

Trích Đoạn Khai Thị- Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa
(Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 11)
Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng
Phật Đà giáo dục học hội Hồng Kông
04 Tháng 5 2010

MP3 Trích Đoạn Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa lần thứ 11 – MP3

Tải mp3 click vào --> http://mp3.sachphat.net/PhapAm/HT-TinhKhong/TrichDoanTinhDoDaiKinhGiaiDienNghia/

Youtube:

Bên dưới gồm Video Youtube Trích đoạn: (001-300) – (301-500) – (501-700) – (701-900) – (901-1100) – (1101-1200) – (1201-1400)

 

Trích đoạn: (001-300)

 

Trích đoạn: (301-500)

 

Trích đoạn: (501-700)

 

Trích đoạn: (701-900)

 

Trích đoạn: (901-1100) 

 

Trích đoạn: (1101-1200)

 

Trích đoạn: (1201-1400

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *