Xin Đừng Giết Hại Động Vật MP3 – Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật – HT Tịnh Không

Xin Hãy Trân Trọng Sinh Mạng, Xin Đừng Giết Hại Động Vật. Căn Nguyên của Tai Nạn và Bệnh Tật.

  • Người phỏng vấn: Cô Đinh Gia Lệ.
  • Khách mời: Lão Pháp Sư Tịnh Không.
  • Ngày: 21, 22/4/2012.
  • Tại: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông.

Xin Đừng Giết Hại Động Vật Mp3

tập 01 tập 02 tập 03 tập 04

Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *