Giảng Kinh Vô Lượng Thọ tập 15 – Thầy Thích Nhuận Hoằng

Giảng Kinh Vô Lượng Thọ tập 15 Thầy Thích Nhuận Hoằng A Di Đà Phật Thầy Thích Nhuận Hoằng chuyên tu học Pháp Môn Tịnh Độ – Tâm nguyện hoằng Pháp lợi sanh giới thiệu Pháp môn Tịnh Độ đến với mọi người có hữu duyên. chuyên Thâm Nhập Một Môn – Trường Thời Huân Tu . Một bộ Kinh Vô Lượng Thọ và Một câu A Di Đà Phật , Chân Thành niệm Phật Cầu. Playlist : https://www.youtube.com/watch?v=y5Lvw… Website: https://hoangphap.vn/thay-nhuan-hoang/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *