Giảng Kinh Vô Lượng Thọ tập 20

Giảng Kinh Vô Lượng Thọ tập 20 Thầy Thích Nhuận Hoằng

A Di Đà Phật Thầy Thích Nhuận Hoằng chuyên tu học Pháp Môn Tịnh Độ, học tập pháp môn Tịnh Độ học pháp Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không Ân Sư – Tâm nguyện hoằng Pháp lợi sanh giới thiệu Pháp môn Tịnh Độ đến với mọi người có hữu duyên. chuyên Thâm Nhập Một Môn – Trường Thời Huân Tu . Một bộ Kinh Vô Lượng Thọ và Một câu A Di Đà Phật , Chân Thành niệm Phật Cầu nguyện vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *