Đọc Sách Ngàn Lần (13 tập)

Đọc Sách Ngàn Lần

Thầy Trần Đại Huệ giảng

Giáo Dục Văn Hóa Truyền Thống, Giáo Dục Thánh Hiền.

Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.

 

Trọn bộ 13 tập:
Tập 1: Công Phu Của Trẻ Nhỏ Từ Tư Thế Đọc Sách Mà Bắt Đầu
Tập 2: Đọc Sách Vì Tu Giới, Định, Khai Huệ
Tập 3: Một Môn Thâm Nhập Cho Đến Khi Khai Ngộ
Tập 4: Đọc Sách Hiển Bày Tự Tánh
Tập 5: Đọc Sách Khiến Thay Da Đổi Thịt
Tập 6: Tâm Địa Thanh Minh, Chánh Khí Tự Đầy Đủ
Tập 7: Nghiệp Chướng Tiêu Trừ Mới Sanh Trí Huệ
Tập 8: Đọc Sách Sẽ Không Còn Ăn Nói Tùy Tiện
Tập 9: Đọc Sách Để Tâm Thanh Tịnh Tiết Chế Dục Vọng
Tập 10: Khổ Tâm Của Người Xưa
Tập 11: Một Người Đọc Sách Thay Đổi Tâm Mình Có Thể Biến Thành Phong Phạm Cho Mọi Người
Tập 12: Đọc Sách Chính Là Nội Học
Tập 13: Phàm Là Người Đều Nên Đọc Sách

 

MP3:

tập 1 tập 2 tập 3 tập 4 tập 5 tập 6 tập 7
tập 8 tập 9 tập 10 tập 11 tập 12 tập 13

Youtube:

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *