Thiên Hạ Phụ Tử (7 tập)

Thiên Hạ Phụ Tử Trọn bộ 7 tập. Đứa Bé 5 Tuổi Thực Tiễn Đệ Tử Quy.

Giáo Dục Văn Hóa Truyền Thống, Giáo Dục Thánh Hiền.

Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Liên Tú Cư Sĩ.

Trọn bộ 7 Thiên Hạ Phụ Tử tập:
Tập 1: Con Cái Trong Thiên Hạ Đều Có Thể Dạy Tốt.
Tập 2: Nhặt Rau Về Ăn, Sống Cũng Rất Khỏe Mạnh.
Tập 3: Đút Cơm Cho Cha Mẹ Ăn.
Tập 4: Công Việc Gì Cũng Phải Biết Làm.
Tập 5: Cả Đời Chỉ Học Một Vị Thầy.
Tập 6: Cách Dạy Con Của Ngàn Đời Nay.
Tập 7: Hàn Môn Xuất Quý Tử.

MP3:

tập 1 tập 2 tập 3 tập 4 tập 5 tập 6 tập 7

Youtube:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *